Septičke jame

U okviru našeg programa proizvodnje objekata za komunalne potrebe proizvodimo i montažne septičke jame. Takvi se objekti u cijelosti izrađuju u našim pogonima, dovoze gotovi na gradilište i ugrađuju se na za to predviđena mjesta u prethodno iskopane jame. Ugradnja traje vrlo kratko, te se može obaviti i u najnepristupačnijim lokacijama.